I kolejna nasza publikacja, która ukazała się pod tytułem “Purse Fun” w magazynie “SPECIAL OUT-and-OUT ” .